Zakres obowiązków

Zakres obowiązków Administratora Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.

  • sprawowanie pieczy nad cmentarzem i znajdującymi sie tam obiektami
  • koordynowanie działań podmiotów gospodarczych oraz osób wykonujących usługi na terenie cmentarza
  • pobieranie opłat zgodnie z cennikiem opłat cmentarnych
  • prowadzenie dokumentacji cmentarnej w sposób tradycyjny oraz prowadznie dokumentacji w sposób elektroniczny
  • ustalanie terminu i warunków pogrzebu
  • wykonywanie bieżących napraw i konserwacji infrastruktury technicznej cmentarza
  • wywóz śmieci i utrzymanie czystości na terenie cmentarza
  • pielęgnacja terenów zielonych na terenie cmentarza ( wycinka i przycinka drzew, nasadzenia roślin)

Products Newsletter

Dodaj swój E-mail do newslettera i badź na bieżąco z nowościami Products.

Panel klienta

Facebook